El partner

By | Actuació | No Comments

Parlem sovint d’elements que ens serveixen per comprendre i analitzar una escena o una obra sencera, escrita sobre el paper i connectar amb ella, permetent que s’obri un camí des de l’obra (les paraules, els personatges, les accions) cap a l’interior. Però com a actors, la comprensió de l’obra, viva, no podem completar-la fins que no la portem enfora, cap a l’exterior també, vers els companys -amb els seus diferents rols o tasques, l’espai, els objectes, i també, i per suposat, els espectadors. I al teatre, com a acte viu, tots aquests elements són partner. Però, què és això del partner? Em…

Read More