Skip to main content

Aquest programa anual de formació actoral a Barcelona nodreix el projecte pedagògic d’Elena Fortuny en arts escèniques. S’organitza en dues grans àrees: les eines de joc dramàtic (accions físiques, conflicte, unicitat d’espaitemps) i les del joc no dramàtic (a partir dels punts de vista escènics, el treball de nivells d’energia del cos, l’èpica i altres estructures de joc textuals).

Més informació en elenafortuny.cioachactoral@gmail.com

Leave a Reply